Členství v klubu

Jako člen klubu máš několik výhod:

  • Členové jsou zváni na schůze výboru a dostávají pravidelné informace o dění v klubu
  • Členové jsou zváni na Členskou schůzi, kde rozhodují o výši poplatků a členských příspěvků na další rok
  • Členové mohou volit a být voleni do výboru
  • a další, viz Stanovy klubu

Žádost o členství

Pokud máš zájem stát se členem klubu, vyplň prosím elektronickou přihlášku a odešli.

Členský příspěvek

Z usnesení Členské schůze 2023 je aktuální výše příspěvku 500 Kč. Pro placení členského příspěvku použij instrukce uvedené na stránce Poplatky.

Usnesení o členských příspěvcích 2023 – kompletní znění

Členská schůze stanovuje členské příspěvky (dále jen příspěvky) a poplatky pro období 1.10.2023 – 30.9.2024 takto:

  • Příspěvek je stanoven na 500 Kč/období.
  • Poplatek za použití startovišť ve správě klubu činí: 500 Kč/období; nebo 150 Kč/den; nebo 100 Kč/den pro členy Svazu PG.
  • Příspěvky i poplatky jsou splatné: do 30 dnů po prvním letu v případě roční platby; do 30 dnů po každém letu v případě jednodenních plateb; nejpozději do 31.7.2024 pro všechny členy klubu; ke dni podání přihlášky do klubu pro uchazeče o členství.
  • Členové klubu, kteří zaplatili příspěvek, neplatí poplatky za použití startovišť.
  • Pro uchazeče o členství, kteří již zaplatili roční poplatek, je tento uznán jako příspěvek.

Stanovy klubu