Lokální maturity

Velice nás inspirovala soutěž s názvem Ranská maturita. Jedná se krátkou leteckou úlohu se stavnovenými otočnými body, které je nutné proletět v jakémkoliv pořadí. Více informací najdete na stránkách Ranského klubu.

Stejně jako kamarádům v Ranském klubu, nám takováto soutěž přijde velmi praktická a zábavná zároveň. Soutěž motivuje k odpoutání od kopce a umožňuje získávat cenné zkušenosti v lokálním, bezpečném prostředí. Z tohoto důvodu vyhlašujeme maturity na všech našich startech.

Důležitá mantra každého padáčkáře: Dobrodružství začíná až po přistání. 😎

Pravidla

  1. Členství v Západočeském paragliding klub Plzeň z.s. – on-line přihláška.
  2. Přelet přihlásit na XContest dle pravidel ČPP.
  3. Přihlásit let k nám do soutěže. Na email vybor@pgplzen.cz stačí poslat odkaz, předmět „NázevStartu maturita“.

Pořadí bude určeno dle času zaletění dané úlohy (rychlejší = lepší). Vyhlášení soutěže proběhne na Doletné (= valné hromadě) na podzim. Předány budou drobné věcné ceny.

Jak navigovat?

Nejlepším způsobem jak navigovat po trati je stáhnout si jednu z aplikací a naskenovat QR kód, případně stáhnout si soubor se závodní úlohou.

  • Na Android platformě je nejpoužívanější aplikací XCTrack. Po spuštění aplikace stačí zvolit menu Navigace → Závodní úloha → Vpravo nahoře „Skenovat QR“.
  • Pro iOS existuje alternativa Flyskyhy (pro navigaci je potřeba dokoupit modul Waypoints). Na iOS pouze pomocí fotoaparátu naskenovat QR, který přesměruje na Flyskyhy.

Maturity

Švihovská maturita

Po nabrání dostatečné výšky na startu se můžeš vydat na trať. Protnutím startovní kuržnice začíná běžet čas úlohy. Trať vede na první otočný bod – kružnice se středem na hradě Švihov. Pokud se povede nabrat výšku před, nebo po dosažení otočného bodu, můžeš se vydat rovnou na další otočný bod. Tím je kružnice se středem na zámku Červené Poříčí. Další variantou je vrátit se po prvním otočném bodu na start, nabrat výšku tam a třetí otočný bod získat výpadem před kopec. Nakonec je třeba protnout cílovou kružnici – se stejným středem, jako startovní, ale o větším poloměru.

Tip: Na Švihově se primárně létá, když fouká V vítr na kopec. Pro dosažení otočných bodů před kopcem (proti větru) je efektivní letět na speedu. Proč tomu tak je?

Koterovská maturita

Po získání dostatečné výšky a startu je třeba protnout kružnici, jejíž obvod lemuje ze S obec Koterov. Poté se můžeš vydat po koterovském svahu na S. Další otočný bod je definován kružnicí se středem v Božkově. Svah se tímto směrem stává plytčím a moc nenosí, bude třeba něco přitočit nad lesem nad modelářským letištěm, nebo nad poli před svahem. Dále jsou možné dvě varianty. První, přímá, vyžaduje zachycení do termiky někde nad polemi napravo od startu a dále let k poslednímu otočnému bodu na hranici vlakového nádraží. Druhá varianta spočívá v návratu po svahu na start, natočení použitelné výšky a výpadu směrem k otočnému bodu na hranici nádraží. Pak už jenom návrat a protnutí kružnice se středem na startu. Úspěšně složenou maturitu můžeš oslavit přistáním na startu, tzv. top landingem. 😎

Tip: Někdy se dá letět podél meandru řeky Úslavy, která funguje jako odtrhová hrana, v tzv. v nule bez klesání. Je pravděpodobné, že cestou půjde přitočit.

Doubravská maturita

Po startu a nastoupání dostatečné výšky se vydej na JZ podél hřebene. První otočný bod je kružnice se středem v obci Dlažov a průměrem zvoleným tak, aby k protnutí došlo na konci hřebene na úrovni vrcholu Hodiška (645 m n. m.). Druhý otočný bod je kružnice se středem ve vesnici Koloveč a poloměrem 5 km. Při jejím protnutí je možné se pokochat výhledem na rozhlednu Bolfánek. Poté se vydej na třetí otočný bod definovaný kružnicí se středem na Švihovské startovačce. Poté je nutné uzavřít trojúhelník návratem na start. Idální počasí pro splnění této maturity je termický den s mírným větrem. V silnějším větru je vhodnější letět z Doubravy záfuk.

Tip: Při plánování letu na novém terénu není na škodu podívat se na historická data. Tzv. thermal maps nebo skyways ti dají hrubou představu o tom, kde to chodí a kudy se běžné létá. Dostupné např. zde https://thermal.kk7.ch/#49.42555,13.1599,13z nebo jako volitelný mapový podklad na stránce https://flyxc.app/, která slouží k plánování přeletů. Dále je dobré prostudovat si lety na XContest např. pomocí fukce Worldwide flight search (https://www.xcontest.org/world/en/). Je dobré přihlédnout k tomu, v jakou roční dobu byl přelet uskutečněn.