Doubrava žije, přežije?

Přátelé, piloti. V minulých týdnech a měsících, byl prozatím dobojován boj o prodloužení startovačky Doubrava, ale jen na následujících 5 let…

Vše začalo již na začátku října loňského roku, kdy jsem s předstihem zažádal Lesy ČR Klatovy o prodloužení na další plánovací období, cca.10ti let. Na Doubravě byl naplánován kontrolní den, kdy se na místě setkají zástupci všech zúčastněných stran, (klub, Lesy ČR a MÚ Klatovy – Odbor životního prostření) a zkontrolují stávající stav. Předpokládali jsme, tak jak o v minulých letech, že se dohodnou podmínky prodloužení a bude hotovo. Vše ale dopadlo úplně jinak. S plnou silou nastoupil COVID, schůzka se několikrát překládala, až proběhla 3. prosince 2020. Kontrolní den dopadl naprosto v pohodě, všichni aktéři byli spokojeni a my se těšili, že Doubrava bude zase naše. Vše ale dopadlo úplně jinak a byrokratická mašinérie se roztočila na plné obrátky. Nejprve začaly problémy s “Vydáním rozhodnutí o dočasném odnětí lesního pozemku plnění funkcí lesa“, stanovením ceny atd., kdy jsme museli předkládat nové a nové žádosti a zdůvodnění, které si na nás vymysleli. Úředník okresního úřadu je pečlivý, takže v několika listinách našel nějakou nesrovnalost. Znovu tak bylo nutné obstarat vyjádření odboru výstavby MÚ Klatovy, kde udělali překlep a postupně dvakrát opravit naši žádost doplněnou o razítko a podpis Lesů české republiky. Zde musím zmínit našeho kolegu Libora Fialu, který díky svým profesionálním znalostem a zkušenostem v oboru, s tím pomohl a tuto část za nás úspěšně vybojoval.

Když se již zdálo, že je vše v pořádku a my čekali na podepsání nové smlouvy, přišla rána mezi oči a přerušení řízení z důvodu nedoložení aktuálního stanoviska příslušného orgánu ochrany přírody… A kolotoč, se roztočil nanovo. Doložil jsem souhlasné stanovisko, odboru životního prostředí Plzeňského kraje, které jsem od nich získal v roce 2009. Bohužel nestačilo, bylo staré… Musel jsem zažádat o nové, a tak následoval opět další kontrolní den na Doubravě, tentokrát se zástupci kraje. A tady, na rozdíl od roku 2009 jsme neuspěli (Stejní lidé, na stejných pozicích, ale nové zákony a nové pohledy na věc…). Nemohu jim upřít snahu, ale bohužel pro nás, drží se litery zákona, tudíž přišla pro nás obrovská překážka a pokud se nám ji nepodaří v následujících pěti letech vyřešit, za 5 let Doubrava končí…

Odbor životního prostředí Plzeňského kraje si dal podmínku, že startoviště je nadále možné provozovat ve stávajícím režimu za podmínky, že nebude omezován růst a vývoj lesních porostů mimo plochu startoviště a na vlastní ploše nebudou prováděny terénní úpravy a nevratné změny jejího povrchu. V období následném, bude nutné předložit „Předběžné hodnocení možných vlivů na lokalitu soustavy NATURA 2000“ zpracované autorizovanou osobou. Na základě tohoto požadavku nám byl souhlas s provozem startoviště Doubrava povolen jen na pět let do 31.12.2025

Odbor životního prostředí nám předal seznam přibližně dvaceti akreditovaných firem po celé republice, které mají povolení tyto studie vypracovat. Není to samozřejmě zadarmo, a výsledek nejistý. Proto jsem kontaktoval i LAA ČR, zda nemají již zkušenosti, že by nám mohli pomoci, ale bohužel, jsme první, musíme si cestičku prošlapat sami. Proto vás prosím, pokud někdo z vás má v tomto oboru nějaké zkušenosti a je ochoten pomoci, kontaktujte mne prosím, moc by nám to pomohlo, děkuji.

Pro ty z vás, kteří se rádi rýpají v dokumentech, předkládám nejdůležitější kopie pro prostudování 😉

Přeji vám všem mnoho krásných a bezpečných letů.

Předseda spolku, Luděk Horák.